Friday, 22 May 2015

PERWAKILAN UZS 15/16

Mari sama-sama kita kenali PERWAKILAN UZS SESI 15/16. Berwibawa, cekap, amanah, peka serta cakna.
Sebarang permasalahan, persoalan, kritikan dan cadangan bolehlah dikemukan kepada mereka. PERWAKILAN kami sedia membantu anda.
'Menyuci harta Membersih jiwa'


KELAS ZAKAT SIRI KEDUA
[INPUT KELAS ZAKAT SIRI KE -2] Ver 1.
Penyampai/Penyedia Modul : Muhammad Arham Munir Merican Bin Amir Feisal Merican
Tempat : Bayt CordovaTarikh   : 18/5/2015
Masa     : 8-9 Malam
Kelas kali ini membincangkan modul yang dibincangkan dalam kelas siri lepas dan fokus kepada bahagian teknikal pengiraan. Menyentuh juga soalan-soalan yang tertangguh dalam kelas siri satu.Diantaranya :

TEKNIKAL PENGIRAAN

1. Pengiraan Nisob@Kadar Minimum
Harta (wang simpanan) hendaklah cukup nisob mengikut harga 85 g emas atau 595 g perak.
1.       Emas
20 mithqal=20 dinar zahabiy
1 dinar zahabiy=4.25 g
20 x 4.25 = 85 g
2.       Perak
 200 dirham
1 dirham =2.975 g
200 x 2.975 = 595 g
Contoh mengira nisob wang simpanan :
Purata harga semasa emas adalah 30JD bagi 1 gram emas,
Maka, 30JD x 85 g = 2550JD
Nilai nisob wang simpanan = 2550JD
**Sekiranya nilai simpanan telah mencapai nilai diatas atau lebih dan menetapi syarat-syarat lain maka wajib keatas individu tersebut untuk membayar zakat simpanan.

2. Pengiraan kadar wajib zakat (2.5%) yang dikenakan ke atas wang simpanan setelah cukup haul@tempoh :
(0.5/20) x 100 = 2.5% (berdasarkan hadis zakat)

Contoh kiraan kadar wajib zakat :
Abu mempunyai simpanan sebanyak 5000JD nilai simpanan Abu melebihi nisob dan telah cukup tempoh,
Maka, 5000JD*2.5%=125JD
kadar wajib yang Abu perlu zakatkan adalah sebanyak 125JD sahaja.

3. Cara mengira kadar nisob dan mengurus wang simpanan bersamanya riba :
·         Jumlah wang simpanan – kadar faedah yang diperoleh x 85 g = kadar nisob
·         Kadar faedah boleh disedekahkan untuk maslahah umum dan kepada golongan fakir miskin. Namun ia terkecuali untuk disumbang kepada pembinaan masjid dan penerbitan mushaf.
·         Wang hasil riba boleh di serahkan kepada UZS, kerana UZS menyediakan akaun khas (Akaun Maslahah Umum) untuk membiayai projek-projek yang memberi manfaat kepada mahasiswa Malaysia di Jordan.
KELAS ZAKAT SIRI PERTAMA
[INPUT KELAS ZAKAT SIRI -1]

Modul : Modul Asas Zakat dan Sedekah
Penyampai dan Penyedia Modul: Muhammad Arham Munir Merican Bin Amir Feisal Merican
Tempat : Bayt Cordova
Tarikh : 11/5/2015 (Semalam)
Masa : 8-9 Malam


Antara perkara yang disentuh dalam kelas semalam perlu diberikan perhatian oleh semua warga MPMMJ, ialah :
SYARAT WAJIB ZAKAT
1)      Syarat pada individu (mukallaf) :
       Islam
       Berakal dan baligh
       Merdeka
Adapun penasihat syariah UZS , membincangkan mengenai isu wajibkah ke atas penutut-penuntut di Jordan membayar zakat fitrah secara sendiri ataupun ibubapa. Kesimpulannya ;
       Kesemua penuntut Malaysia di Jordan ini wajib membayar sendiri zakat fitrah mereka kerana :

1.       Mereka bukan lagi di bawah tanggungan bapa atau penjaga kerana telah mempunyai sumber kewangan sendiri. Sekiranya kanak-kanak yang belum baligh pun wajib mengeluarkan zakat fitrah dari harta mereka sendiri sudah tentu mereka yang sudah baligh dan mendapat biasiswa atau pinjaman pengajian wajib membayar sendiri zakat fitrah mereka. Tentulah tidak patut melepaskan tanggungjawab pembayaran zakat fitrah yang tidak sampai 2 dinar itu kepada bapa dan penjaga dengan alasan masih dibawah tanggungan mereka kerana belum bekerja sedangkan kesemua pembelian barang-barang keperluan diri yang lain (termasuk melancong) boleh dilakukan sendiri.

2.       Mereka telah pun melepasi had umur yang wajib bagi bapa atau penjaga mereka untuk menanggung mereka iaitu sehingga baligh untuk kaum lelaki. Bagi mahasiswi pula, walaupun hukum fiqah menetapkan bahawa tanggungjawab bapa atau penjaga untuk menyara mereka adalah sehingga mereka berumahtangga namun mereka kini telahpun memenuhi sebab pertama yang dinyatakan di atas iaitu mempunyai pendapatan atau sumber duit perbelanjaan sendiri dan bukan lagi wajib ditanggung oleh bapa.

 Bagaimanapun terdapat pengecualian dari perkara di atas :

1.       Pelajar di bawah tanggungan persendirian sepenuhnya dari bapa/penjaga

“sekiranya seorang penuntut itu belajar dibawah tanggungan persendirian sepenuhnya dari bapa atau penjaga mereka tanpa ada menerima bantuan rasmi kerajaan maka dia dianggap belum mempunyai pendapatan sendiri dan masih dibawah tanggungan penjaga.”
2.       Golongan penerima zakat atau dermasiswa

“penerima zakat atau dermasiswa di kalangan mahasiswa Malaysia di Jordan ini juga wajib membayar sendiri zakat fitrah tersebut sekiranya memenuhi dua syarat di atas. Begitu juga penerima pinjaman JPA atau MARA.”

2) Syarat pada harta (mal) :
       Pemilikan penuh
       Cukup nisob
       Cukup haul
       Harta yang mampu dikembangkan
       Melebihi hajat (rujuk Al-Baqarah: 219)
       Bebas daripada hutang
Adapun perkara yang dikhususkan oleh UZS dan dibincangkan dalam kelas semalam untuk syarat pada harta ini ialah zakat wang simpanan dan zakat emas sahaja.

NISOB @ KADAR MINIMUM
Nisob adalah kadar minimum yang apabila capainya harta pada kadar ini maka hendaklah dikira zakat padanya mengikut kadar tertentu.
Harta (wang simpanan) tersebut hendaklah cukup nisob dan nilainya mengikut harga 85 gram emas atau 595 gram perak. Namun begitu pengiraan yang dipilih oleh kebanyakan ulamak sekarang ialah mengikut nilaian emas kerana harga perak pada masa kini telah jatuh dan tidak digunakan sebagai sandaran lagi. Nilai ini biasanya berubah-ubah dari semasa ke semasa berdasarkan harga emas di pasaran tempatan (Jordan)
Contoh:
Purata harga semasa emas adalah 30JD bagi satu gram emas.
Maka 30JD X 85 g = 2550 JD
Nilai NISOB = 2550 JD

HAUL @ TEMPOH
Harta tersebut hendaklah sempurna berada dalam milik selama setahun mengikut bulan Islam Hijri atau bulan Masihi
Jika dalam tempoh setahun tersebut, harta itu menjadi kurang daripada nisob, maka tidak wajib zakat dan putus haulnya. Andaikata harta tersebut kembali bertambah dan cukup nisabnya, maka dari tarikh tersebut bermula haul yang baru.
       Bagi kiraan mengikut kalendar Hijri (354 hari) kadarnya adalah 2.5%.
       Bagi kiraan mengikut kalendar Masihi (365 hari) akadarnya dalah 2.577%.
       Bagi kiraan mengikut kalendar Masihi tahun lompat (366 hari) kadarnya adalah 2.5775%.

RIBA DALAM AKAUN
Jumlah yang dimasukkan boleh disemak di online-banking masing-masing. Diingatkan juga amalan ini turut berlaku di semua bank konvensional di dunia termasuklah Malaysia.
Credit/RIBA ini dimasukkan dua kali setahun (Standard Chartered Jordan)iaitu pada:
                1) 30 JUN
                2) 31 DISEMBER

PENGURUSAN WANG RIBA
1)      Duit riba secara asal hukumnya adalah haram dan wajib supaya kita cuba menghindari daripadanya.
2)      Tetapi jika tidak mampu, duit riba yang diperolehi itu hendaklah digunakan untuk kemaslahatan umum kecuali pembinaan masjid dan penerbitan mushaf Al-Quran.
3)       Selain itu ada juga pendapat yang mengharuskan hasil duit ini diberikan kepada sedekah fakir miskin dan ada juga yang berpendapat hasil duit ini haruslah sampai manfaatnya kepada orang muslim dan juga kafir.
4)      UZS memilih untuk mewujudkan satu akaun khas (AKAUN MASLAHAT UMUM) bagi mengumpulkan hasil duit riba dan digunakan bagi membiayai projek-projek yang memberi manfaat kepada seramai mungkin mahasiswa Malaysia di Jordan.

FIDYAH
BAYARAN (secupak makanan asasi) yang perlu dijelaskan kepada golongan fakir miskin  sebagai suatu cara untuk menggantikan puasa Ramadhan yang ditinggalkannya atau sebagai denda keatas orang yang sengaja melewatkan puasa qadha sehingga masuk bulan Ramadhan yang baru. Hukumnya adalah wajib.

Langkah-langkah pengiraan Fidyah

1.      Kenalpasti jumlah hari puasa yang ditinggalkan.
2.      Kira dan dapatkan jumlah cupak/ jumlah wang yang perlu dibayar.
3.   Beri fidyah kepada fakir miskin secara terus atau bayar kepada *amil yang dilantik pihak berkuasa.
    *Ahli-ahli/ajk UZS.

Persoalan yang timbul, adakah jumlah bayaran fidyah berganda sekiranya jumlah tahun hutang qadha puasa bertambah?

Terdapat dua pandangan terhadap masalah penggandaan kiraan fidyah tertangguh:

    1)  Tidak digandakan. Ini adalah pandangan mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali.
     2) Digandakan. Ini adalah pandangan mazhab Imam Syafie.
Kita boleh mengikut mana-mana pendapat yang dirasakan sesuai kecuali apabila ditentukan oleh mufti negeri masing-masing. Dalam hal ini mufti wajib diutamakan.
Contoh mudah bagi pengiraan fidyah tertangguh adalah:
       Tinggal puasa 1 hari tahun lepas, bayar 1 cupak.
       Tinggal puasa 2 hari tahun lepas, bayar 2 cupak.
       Tinggal puasa 1 hari 2 tahun lepas, bayar 2 cupak.
       Tinggal puasa 2 hari 2 tahun lepas, bayar 4 cupak.
       Tinggal puasa 1 hari tahun lepas dan 1 hari 2 tahun lepas, bayar 3 cupak.
       Tinggal puasa 2 hari tahun lepas dan 1 hari 2 tahun lepas, bayar 4 cupak.

Kesimpulannya, darabkan jumlah hari dengan jumlah tahun lalu (berasingan mengikut tahun) dan kemudian tambahkan kesemua tahun-tahun ini, maka dapatlah jumlah cupaknya.

I TEAM UZS 15/16

Perjumpaan pertama ahli Inovator Team UZS 15/16Ahli Inovator Team(I TEAM) dibahagikan kepada 3 unit iaitu:

1) MULTIMEDIA
1. Farah Naimah
2. Aisyah Nasyeetah Azhari
3. Aqilah Shaari

2) POSTER DAN JAGA BOOTH
1. Hani Amilisa
2. Amir Zakuan
3. Amirul Syafiq
4. Sheikh Hasril
5. Farah Hanis Fadzil
6. Nurul Syakilah
7. Amalina Emma
8. Muhamad Mu’ez
9. Athirah Azahar

3) KAJIAN ZAKAT
1. Farida Hannum
2. Muhammad Sahrim
3. Nurkhairani
4. Nurul Husna Binti Mohammad Abduh
5. Aina Zafirah
6. Syuhadah Ainin
7. Ainur Faezah
8. Siti Noor Jannah
9. Hidayah Rasiman

MESYUARAT PERTAMA AJK PENGGERAK UZS SESI 2015/2016


10 April 2015, Bayt Abu Ain, Irbid

ORGANISASI UNIT ZAKAT DAN SEDEKAH SESI 2015/2016PENGERUSI

NAMA : Muhammad bin Radzuan
NO I/C : 940201-10-5029
TAKHASSUS : Tahun 2, Ekonomi dan Perbankan Islam
NO TEL : +962778303721
EMAIL : muhdradzuan94@gmail.com

TIMBALAN PENGERUSI

NAMA : Nabilah Farhana binti Shafeed Affendy
NO I/C : 940805-03-5658
TAKHASSUS : Tahun 3, Fiqh Wa Usuluh
NO TEL : +962779415173
EMAIL : nabilah.farhana94@gmail.com

SETIAUSAHA

NAMA :Imran bin Nordin
NO I/C : 950212-10-5533
TAKHASSUS : Tahun 1 , Ekonomi dan Perbankan Islam
NO TEL :+962 7 7784 8803
EMAIL : imranovic23@gmail.com

TIMBALAN SETIAUSAHA

NAMA : Salikiyah binti Mohd Idris
NO I/C : 950609-10-6198
TAKHASSUS : Tahun 2, Pergigian
NO TEL : +962775790762
EMAIL : salikiyah.idris@yahoo.com

BENDAHARI

NAMA : Muhammad Fuad Ilmi bin Mohd Sor
NO I/C : 950531-11-5229
TAKHASSUS : Tahun 2, Ekonomi dan Perbankan Islam
NO TEL : 0779068345
EMAIL : fuadilmi@yahoo.cpm

TIMBALAN BENDAHARI

NAMA : Noor Saidah Khalidah binti Salehudin
NO I/C : 950410-10-6676
TAKHASSUS : Ekonomi dan Perbankan Islam
NO TEL : 0776657878
EMAIL : noor_sk95@yahoo.com

BIRO MULTIMEDIA

NAMA : Nurul Awfa binti Muhammad Noor Habibi
NO I/C : 960929-10-5986
TAKHASSUS : Tahun 1, Ekonomi dan Perbankan Islam
NO TEL : 0776142330
EMAIL : nurulawfa96@gmail.com

NAMA : Muhammad Faiq bin Roslan
NO I/C : 950521-03-5399
TAKHASSUS : Ekonomi dan Perbankan Islam
NO TEL :0778303671
EMAIL :faiqroslan95@gmail.com

NAMA : AISHAH SAKINAH BINTI MOHD
NO I/C : 940106-11-5042
TAKHASSUS : FIQH WA USULUH
NO TEL : 0776119404
EMAIL : sakinahaishah420@gmail.com

BIRO KAJIAN DAN INFORMASI

NAMA : Abdul Aziz bin Shafie
NO I/C : 940713-06-5681
TAKHASSUS : Ekonomi Dan Perbankan Islam
NO TEL : 0775763182
EMAIL : palo_big@ymail.com

NAMA :Siti Amira Binti Zainal Abidin
NO I/C :911008-01-6638
TAKHASSUS :Ekonomi Dan Perbankan Islam
NO TEL :+962779418584
EMAIL :lililulusakura@gmail.com

KETUA MANTIQAH

IRBID

JUST

NAMA : Muhammad Nabil bin Azhar
NO I/C : 940817145053
TAKHASSUS : Pergigian
NO TEL : 0779186765
EMAIL : justhuman94@gmail.com

NAMA : Nur Farah Aina binti Anuar
NO I/C : 950913146530
TAKHASSUS : Perubatan
NO TEL : 0778665926
EMAIL : ainafarah95@yahoo.com

YARMOUK

NAMA : MUHAMMAD FARIS BIN AZMAN
NO I/C : 950326-14-5867
TAKHASSUS : EKONOMI DAN PERBANKAN ISLAM
NO TEL : 0777328185
EMAIL : azmanfaris888@gmail.com

NAMA : Nik Nur Raihan binti Nik Muhammad Zawawi
NO I/C : 960827-03-6406
TAKHASSUS : Fiqh wa Usuluh
NO TEL : 0777539522
EMAIL : nikraihan27@gmail.com

AMMAN

NAMA : Ahmad Faiz Wajdi bin Abdul Wahab
NO I/C : 950724-11-5161
TAKHASSUS : Medik
NO TEL : 0778224659/+962778224659
EMAIL : drfaizarrazi@gmail.com

NAMA : Nornafizah Binti Nasaruddin
NO I/C : 950117-14-5094
TAKHASSUS : Fiqh Wa Usuluh
NO TEL : 077 569 7538
EMAIL : nornafizahbtnasaruddin95@gmail.com

MU'TAH

NAMA : Muhammad Uwais Aqili bin Mohd Zain
NO I/C : 970225-14-5583
TAKHASSUS : Fiqh wa Usuluh
NO TEL : 0777717153/+962787758456
EMAIL : uwais.zain@gmail.com

NAMA : AFIFAH BINTI ULUL AZMIN
NO I/C : 921105-08-5888
TAKHASSUS : FIQH WA USULUH
NO TEL : +962776263472
EMAIL : afifah_ululazmin92@yahoo.com

MAFRAQ

NAMA : Mohamad Faiq bin Mohamad Sharin
NO I/C : 961002-10-7219
TAKHASSUS : Fiqh wa Usuluh
NO TEL :+60176901880/+962779701297
EMAIL : karkun_sunni@yahoo.com

NAMA : Norsaadah binti Mohd Joned
NO I/C : 960315-10-5834
TAKHASSUS : Fiqh Wa Usuluh
NO TEL : +60193190863(whatsapp)/0778591821
EMAIL : saadah_joned@yahoo.com

Saturday, 14 June 2014

LAPORAN UMUM AGIHAN PERTAMA SESI 2014/2015.Pada 10 Mei 2014 yang lepas, pihak UZS telah mengadakan mesyuarat Agihan Bantuan Zakat kepada pelajar-pelajar di bawah MPMMJ yang memerlukan bantuan.

Jumlah permohonan yang diterima adalah sebanyak 155 borang merangkumi empat mantiqah iaitu Amman, Irbid, Mafraq dan Mutah. Daripada jumlah permohonan tersebut hanya 107 permohonan telah diluluskan melalui penapisan dan saringan awal. 52 daripada Mutah, 31 daripada Mafraq, 18 daripada Irbid dan 9 daripada Amman.

Jumlah bantuan yang diberikan kepada gred 3 sebanyah 25JD, gred 4 sebanyak 40JD, dan gred 5 sebanyak 70JD. Jumlah keseluruhan agihan adalah berjumlah 4295JD bersamaan RM 19,516.40.

Jumlah pemohonan pada kali ini meningkat daripada 131 pemohon kepada 155 pemohon. Akan tetapi, jumlah penerima bagi kali ini tiada penambahan daripada sesi lepas.

Terima kasih kepada Badan-Badan Kebajikan Anak Negeri (BKAN) di atas kerjasama yang diberikan dan juga kepada semua warga MPMMJ yang memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. Tidak lupa juga kepada penderma dari Malaysia, jutaan terima kasih kami ucapkan.

Buat penerima, kami pihak UZS memohon maaf seandainya bantuan yang kami agihkan tidak mencukupi, dan diharapkan dapat menggunakan bantuan yang sedikit itu dengan sebaiknya.

Firman Allah s.w.t :
''Apa pun yang kamu infakkan, maka kebaikannya kepada dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan kerana mencari keredaan Allah'' (Al-Baqarah:272)

*sebarang sumbangan boleh disalurkan ke Akaun UZS (CIMB Bank) bernombor 122-0001872-20-6 di atas nama Muhammad Zahran bin Abd Razak. Atau disampaikan kepada mana-mana wakil UZS.Thursday, 16 January 2014

LAPORAN UMUM AGIHAN DANA UNIT ZAKAT DAN SEDEKAH SE-JORDAN KALI PERTAMA BAGI SESI 2013/2014

LAPORAN UMUM AGIHAN DANA UNIT ZAKAT DAN SEDEKAH SE-JORDAN KALI PERTAMA BAGI SESI 2013/2014 Unit Zakat dan Sedekah Se-Jordan (UZS) merupakan sebuah unit kebajikan di bawah Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan (MPMMJ). Merupakan sebuah unit yang bertanggungjawab mewujudkan kesedaran tentang kewajipan zakat dan sedekah dan juga menggembeleng hasil kutipan zakat dan sedekah untuk manfaat pelajar-pelajar Malaysia di Jordan yang memerlukan. Alhamdulillah beberapa hari yang lepas telah selesai mesyuarat tapisan borang permohonan dan pengagihan bantuan dana kewangan kepada pelajar-pelajar seluruh Jordan yang kurang bernasib baik. Tahun ini seperti tahun sebelumnya pihak UZS membuka dan menerima permohonan daripada semua mantiqah di Jordan iaitu Irbid, Amman, Mafraq, dan Mutah. Tahun ini juga, buat pertama kalinya kerjasama telah dilakukan bersama unit Taawun Persatuan Mahasiswa Irbid (PERMAI) dalam mengagihkan bantuan di mana pihak Taawun menyediakan dana khas untuk membantu para pemohon daripada Irbid. Maka tahun ini, pihak UZS hanya memberi bantuan dana kepada tiga mantiqah lain iaitu Amman, Mafraq, dan Mutah. Jumlah permohonan yang diterima adalah sebanyak 131 borang merangkumi tiga mantiqah tadi. Masing-masing 52 permohonan daripada Mutah, 59 permohonan daripada Mafraq, dan baki 20 permohonan daripada Amman. Daripada jumlah permohonan tersebut setelah ditapis dan sesi temuduga, 107 permohonan telah diluluskan. 44 daripada Mutah, 49 daripada Mafraq, dan 14 daripada Amman. Para pemohon telah dibahagikan mengikut gred kesusahan daripada gred 1 (paling senang) sehingga gred 5 (paling susah). Daripada gred tersebut, kami hanya memberi bantuan kepada mereka yang berada di gred 3 hingga 5 kerana faktor kewangan kami yang tidak mengizinkan. Jumlah penerima mengikut gred pula adalah gred 3 seramai 26 orang, gred 4 seramai 43 orang, dan gred 5 seramai 38 orang. Izinkan saya berkongsi sedikit antara kes-kes kesusahan pelajar Jordan mengikut gred. Antara kes yang biasa bagi gred 3 adalah pelajar tersebut menerima RM400 setiap bulan (tetap/tidak tetap) daripada keluarga, pelajar biasa (a'di) syariah di universiti, pendapatan keluarga kurang daripada RM3000 dan memiliki tanggungan lebih daripada 5 orang. Kes biasa bagi gred 4 pula, menerima bantuan lebih kurang, RM400 setiap bulan (tetap/tidak tetap) daripada keluarga, menerima bantuan tajaan/zakat setahun sekali tetapi merupakan pelajar tajsir (yuran 3 kali ganda a'di), gaji keluarga dalam lingkungan RM3000 ke bawah dan memiliki tidak kurang daripada 5 orang tanggungan. Bagi kes biasa gred 5 pula, menerima bantuan kurang daripada RM250-RM400 sebulan (tetap/tidak tetap) daripada keluarga, tidak menerima apa-apa tajaan/zakat dan merupakan pelajar tajsir. Gaji keluarga dalam lingkungan RM2500 ke bawah dan jumlah tanggungan juga tidak kurang daripada 5 orang. Jumlah bantuan yang diberikan bagi gred 3 adalah sebanyak JD 30, gred 4 sebanyak JD 60, dan gred 5 sebanyak JD 100. Jumlah keseluruhan agihan pula adalah sebanyak JD 7,160 bersamaan RM 32,936. Bantuan kali ini meningkat sedikit berbanding bantuan-bantuan lepas dan jumlah penerima juga bertambah secara mendadak daripada 68 penerima sesi lepas kepada 107 penerima sesi ini. Sesi ini walaupun dari segi kewangan tidak seberapa tetapi kami cuba untuk memaksimumkan bilangan penerima kerana percayalah, kehidupan mereka sangat susah. Apa yang saya nyatakan adalah kes-kes biasa bagi setiap gred dan kami di dalam mesyuarat menjadi saksi ada kes yang lebih teruk daripada itu. Bayangkan dalam keadaan negara kita yang telah merdeka selama 56 tahun, kami dapati ada antara kawan-kawan kita yang bapanya bekerja sebagai nelayan, petani, dengan pendapatan dalam lingkungan RM700-RM1000 sebulan sahaja. Ditambah lagi dengan bilangan tanggungan yang ramai, hutang keluarga, hutang PTPTN adik-beradik yang berada di universiti dan ada juga yang membuat hutang pendidikan bagi menampung pengajian anak-anak di sini. Ini adalah kisah realiti nasib pelajar Jordan atau kawan-kawan kita di sini. Tujuan saya menulis bukanlah untuk mengaibkan mana-mana pihak. Tetapi niat saya ikhlas, ingin membuka mata kawan-kawan yang lain supaya mula berfikir tentang nasib kawan-kawan kita yang susah dan berfikir lebih jauh tentang nasib rakyat negara kita yang semakin hari, harga barang semakin naik, dasar gaji minimum yang masih tiada penyelesaian dan budaya berhutang yang sangat membimbangkan dalam masyarakat kita yang tentunya membawa kepada kehidupan yang lebih menekan. Terbaru kadar nilai mata wang ringgit yang jatuh pastinya memberi kesan besar kepada nasib pelajar-pelajar di sini. Selain itu, kos pendidikan yang semakin mahal, tentunya mendatangkan kerisauan kepada rakyat yang melihat pendidikan sebagai satu-satunya cara untuk mengubah masa depan keluarga mereka. Kadang-kadang ada yang berkata, tiada duit belajarlah di tanah air, tetapi realitinya mereka terpaksa belajar di sini kerana tiadanya peluang dan tempat di negara kita. Bagi kawan-kawan saya di Jordan khususnya yang memegang jawatan dalam BKAN (Badan Kebajikan Anak Negeri) dan persatuan-persatuan zon, berjimatlah dan berhemahlah dalam berbelanja khususnya apabila melaksanakan program-program. Tumpukanlah dana seboleh mungkin bagi membantu sahabat-sahabat kita yang memerlukan. Buanglah perbelanjaan dan kos-kos yang tidak perlu dan yang paling penting satu usaha bersepadu harus dimulakan untuk menyatukan dana-dana bantuan yang kita ada dan mengagihkannya secara bersepadu, efisien, dan sampai kepada golongan sasaran. Terima kasih kepada pihak MPMMJ atas sokongan yang diberikan, pihak Taawun PERMAI yang sudi menghulurkan kerjasama demi kemaslahatan semua dan kepada BKAN-BKAN yang sentiasa bersedia membantu dalam melicinkan perjalanan bantuan kami. Di kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan ucapan sekalung terima kasih buat para pembayar zakat dan mereka yang banyak bersedekah kepada pihak kami. Kepada para penerima yang membaca laporan ini, minta maaf didahulukan andai bantuan yang kami agihkan tidak mencukupi, insyaAllah bantuan akan diagihkan selewatnya hujung minggu ini dan harapnya bantuan yang sedikit itu akan kalian gunakan sebaiknya. ''Apa pun yang kamu infakkan, maka kebaikannya kepada dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan kerana mencari keredaan Allah'' (Al-Baqarah:272) -Menyuci Harta; Membersih Jiwa- Muhammad Arham Munir Merican bin Amir Feisal Merican, Pengerusi UZS 13/14.
Friday, 27 December 2013

Hasil kutipan Sedinar, Sejordan bagi sesi Disember 13/14

Bismillah...
Alhamdulillah program Sedinar, Sejordan baru-baru in telah mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada warga MPMMJ. Kami dari pihak UZS ingin mengucapkan beribu-ribu penghargaan kepada semua warga MPMMJ dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Semoga amal kita diterima Allah s.w.t.

Firman Allah:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpah-limpah) dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi; sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan"
(al-Qasas [28:77])


Sunday, 1 December 2013

Maklumat Akaun Semasa Unit Zakat dan Sedekah bagi Bulan Oktober dan November 2013

Bismillah,

"Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menganiaya dan tidak boleh menyerahkannya (kepada musuh). Barang siapa membantu keperluan saudaranya, Allah akan (membalas) membantu keperluannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari kesusahan, Allah akan membebaskan satu kesusahan darinya dari beberapa kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib) nya pada hari kiamat."
(H.R. al-Bukhari dari Abdullah Ibnu Umar No. 2262).


"Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya."
 (H.R. Muslim dari Abu Hurairah No. 4876).


Saturday, 5 October 2013

Laporan Kutipan Derma Ketika Program PBOT dan PINTARDari Abu Hurairah r.a. katanya, bersabda Rasulullah s.a.w. :
"Apabila seseorang telah meninggal dunia putuslah segala amalannya
kecuali tiga, sedekah jariah, atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakannya"
(Hadis sahih riwayat Muslim)

Alhamdulillah…
Segala puji dan syukur  kepada Allah s.w.t atas segala kemudahan yang dipinjamkanNya buat team UZS demi menjalankan amanah ini. 

Untuk makluman semua warga PERMAI, team UZS  telah melancarkan tabung derma pada program PBOT dan PINTAR. Jumlah kutipan derma pd PBOT adalah sebanyak 121.31jd manakala pada program PINTAR sebanyak 54.91jd.

Beribu-ribu terima kasih pada semua warga PERMAI diatas sumbangan ini. Semoga semua warga PERMAI sentiasa dalam keredhaanNYA..

Firman Allah s.w.t:
“Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu (secara terang), maka yang demikian adalah baik (kerana menjadi contoh yang baik) dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan”
( Surah Al-Baqarah : 271)

Sunday, 22 September 2013

LAPORAN AGIHAN UZS SESI DISEMBER 2012/2013

28 DISEMBER 2012,


Pihak UZS telah mengadakan Agihan Wang Bantuan kepada pelajar-pelajar dibawah MPMMJ yang memerlukan bantuan. 
Terima kasih kepada Badan-badan kebajikan anak negeri, hasil kerjasama UZS-BKAN, usaha-usaha menjaga kebajikan pelajar menjadi lebih baik dan iA perlu lebih diperbaiki pada masa akan datang. 
Berikut ialah JADUAL ANALISA AGIHAN WANG ZAKAT & SEDEKAH UZS MPMMJ.
Seramai 68 penerima bantuan daripada 161 pemohon. 
111 % kenaikan permohonan, namun,
15 % penurunan nilai wang agihan.


TERIMA KASIH KEPADA SELURUH WARGA MPMMJ YANG MENGHULURKAN BANTUAN DAN TERUSKAN USAHA MURNI KALIAN.


Monday, 22 July 2013

Saya Tahu Saya Kena Qada' dan Fidyah tapi.....

Qadha, Fidayah & Kaffarah Puasa
Disediakan oleh: Biro Kajian dan Ilmiah Unit Zakat Sedekah Jordan (UZS MPMMJ)
Penulis: Yuhakim Fitri Bin Yunus

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T yang telah mengurniakan kita nikmat terbesar dalam hidup ini, iaitu nikmat islam dan iman, selawat dan salam buat Rasul mulia yang telah menjadi rahmat kepada seluruh alam.

Firman Allah dalam Kalam-Nya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (al-Baqarah: 183)

Bulan Ramadhan amat sinonim dengan masyarakat muslim. Pada bulan yang mulia ini, umat islam di seluruh dunia akan menjalankan ibadah puasa yang telah diwajibkan atas mereka sebagai tanda patuh dan beriman kepada Yang Maha Kuasa Allah ‘Azzawajalla. Mereka menahan diri daripada makan dan minum di siang hari, di samping menjauhkan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa selama 29 atau 30 hari Ramadhan.

Namun begitu, masih terdapat ramai umat Islam yang tidak tahu akan hokum hakam dalam syariat islam yang wajib mereka patuhi dan laksanakan sekiranya puasa mereka terbatal ataupun sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadhan ini. Lebih mendukacitakan, ramai dalam kalangan kita yang mengambil remeh tentang perkara ini sedangkan ia merupakan hutang yang wajib untuk dilangsaikan selagi kita masih hidup.

Sebagaimana perintah Allah dalam al-Quranul Karim

“(Puasa yang diwajibkan itu ialah) beberapa hari yang tertentu maka sesiapa diantara kamu yang sakit atau dalam musafir (bolehlah ia berbuka) kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain”. (al-Baqarah; 184)

Apakah perkara yang perlu dilaksanakan atau bentuk-bentuk denda yang dikenakan sekiranya tidak berpuasa/ terbatal puasa di siang hari Ramadhan?

Hanya ada 4  kaedah yang ditetapkan syarak untuk menggantikan puasa, dan ianya berbeza mengikut sebab-sebab terbatalnya puasa itu.

  1. Qadha sahaja
  2. Membayar fidyah sahaja
  3. Qadha dan membayar fidyah
  4. Qadha dan dikenakan kaffarah

Sebelum kita huraikan dengan lebih lanjut, perlu diambil perhatian bahawa majority ulamak telah menetapkan terdapat 3 perkara yang yang menjadikan puasa seseorang itu terbatal apabila dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, iaitu

1.      Tahu akan perkara yang dilakukan akan membatalkan puasa
2.      Tidak lupa
3.      Sengaja/ tidak dipaksa

Apakah maksud Qadha?

Qadha bermaksud menjalankan ibadah puasa sebagai ganti bagi puasa wajib yang ditinggalkannya. Hukumnya adalah wajib ditunaikan sebelum datangnya bulan Ramadhan yang seterusnya, jika tidak berkesempatan maka diwajibkan pula untuk membayar fidyah. Oleh itu lebih afdhal untuk menghabiskan bilangan puasa qadha terlebih dahulu sebelum memperbanyakkan puasa sunat.

Bagaimanakah cara untuk qadha puasa?

Pelaksanaan qadha puasa adalah seperti menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Disyaratkan berniat sebelum terbit fajar atau sebelum masuk waktu subuh, menahan diri daripada makan, minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar (masuk waktu subuh) sehingga tenggelam matahari (masuk waktu maghrib).

Siapakah golongan yang hanya diwajibkan qadha sahaja?

1.      Orang yang berbuka puasa kerana sakit, kerana jika terus berpuasa, akan mendatangkan mudarat yang lebih besar atau bertambah lambat sembuhnya.

2.      Orang yang berbuka puasa kerana bermusafir melebihi 2 marhalah, iaitu melebihi 81KM (mengikut pandangan majority ulamak)

3.      Perempuan yang hamil, atau ibu menyusukan anak yang berbuka puasa kerana hanya khuatir berlaku mudarat atas dirinya sahaja tanpa khuatir akan keadaan anaknya.

4.      Orang yang terbatal puasanya kerana salah satu sebab yang membatalkannya.

5.      Orang yang berniat untuk mengqadhakan puasa bagi si mati, namun pandangan majority ulamak adalah lebih afdhal bayar fidyah.

Apakah maksud fidyah?

Fidyah bermaksud bayaran (secupak makanan asasi) yang perlu dijelaskan kepada golongan fakir miskin  sebagai suatu cara untuk menggantikan puasa Ramadhan yang ditinggalkannya atau sebagai denda keatas orang yang sengaja melewatkan puasa qadha sehingga masuk bulan Ramadhan yang baru. Hukumnya adalah wajib berdasarkan firman Allah Taala,

“(Puasa yang diwajibkan itu ialah) beberapa hari yang tertentu maka sesiapa diantara kamu yang sakit atau dalam musafir (bolehlah ia berbuka) kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain dan wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa (kerana tuanya dan sebagainya) membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin (secupak bagi tiap-tiap satu hari yang tidak dikerjakan puasa) maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan (bayaran fidyah) lebih dari yang di tentukan itu maka itu adalah suatu kebaikan baginya dan (walaupun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi kamu (daripada memberi fidyah) kalau kamu mengetahui ”. (al-Baqarah: 184)


Siapakah golongan yang hanya diwajibkan untuk membayar fidyah sahaja tanpa perlu qadha puasa?

1.      Orang yang lemah kerana sudah tua dan tidak mampu lagi untuk berpuasa.

2.      Orang sakit yang tidak berdaya untuk berpuasa dan harapan sembuh sangat tipis. Mustahil baginya untuk menggantikan puasa dengan cara qadha.

3.      Orang yang berniat untuk membayar fidyah bagi menebus hutang puasa si mati.

Bagaimanakah cara untuk membayar fidyah?

Terdapat pendapat dalam bayaran fidyah, iaitu membayar menggunakan makanan asasi (dalam konteks malaysia adalah beras) ataupun bayar menggunakan duit. Kita boleh mengikut mana-mana pendapat yang dirasakan sesuai kecuali apabila ditentukan oleh mufti negeri masing-masing. Dalam hal ini mufti wajib diutamakan.

Turutan pengiraan fidyah adalah seperti berikut,

1.      Kenalpasti jumlah hari puasa yang ditinggalkan.

2.      Kira dan dapatkan jumlah cupak/ jumlah wang yang perlu dibayar.

3.      Beri fidyah kepada fakir miskin atau bayar kepada amil yang dilantik pihak berkuasa.

Kaedah pertama (jika menggunakan beras sebagai bayaran)

Secupak beras adalah bersamaan dengan 675 gram, iaitu lebih sedikit daripada setengah kilo. Namun dalam hal ini, amat dituntut untuk membayar lebih, tetapi membayar kurang jangan sekali.

Kaedah kedua (jika menggunakan duit sebagai bayaran)

Bayaran zakat fitrah yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun semasa dibahagi 4. Ini kerana nilai zakat fitrah adalah berdasarkan harga semasa 1 gantang beras, dan 1 gantang beras bersamaan 4 cupak.
Contohnya, zakat fitrah bagi negeri Selangor pada 2013 adalah sebanyak RM 7, maka jumlah bayaran fidyah ialah

= RM 7 / 4
= RM 1.75

Contoh kedua, kaedah yang sama digunakan bagi yang sedang berada di Jordan, zakat fitrah bagi Jordan pada 2013 adalah sebanyak JD 1.5, maka jumlah bayaran fidyah ialah

= JD 1.5 / 4
= JD 0.375 atau 375 qursh

Namun perlu diberi perhatian, dalam hal ini, membayar lebih tidak mengapa, tetapi membayar kurang jangan sekali.

Seseorang yang diwajibkan membayar 30 cupak untuk 30 hari puasa yang ditinggalkan, hendaklah memberi secupak beras kepada 30 orang miskin ataupun dibolehkan juga untuk membayar 30 cupak kepada seorang dari orang miskin.

Persoalan yang timbul, adakah jumlah bayaran fidyah berganda sekiranya jumlah tahun hutang qadha puasa bertambah?

Terdapat dua pandangan terhadap masalah penggandaan kiraan fidyah tertangguh:

1    1)  Tidak digandakan. Ini adalah pandangan mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali.
     2) Digandakan. Ini adalah pandangan mazhab Imam Syafie.

Kita boleh mengikut mana-mana pendapat yang dirasakan sesuai kecuali apabila ditentukan oleh mufti negeri masing-masing. Dalam hal ini mufti wajib diutamakan.
Contoh mudah bagi pengiraan fidyah tertangguh adalah:

Tinggal puasa 1 hari tahun lepas, bayar 1 cupak.
Tinggal puasa 2 hari tahun lepas, bayar 2 cupak.
Tinggal puasa 1 hari 2 tahun lepas, bayar 2 cupak.
Tinggal puasa 2 hari 2 tahun lepas, bayar 4 cupak.
Tinggal puasa 1 hari tahun lepas dan 1 hari 2 tahun lepas, bayar 3 cupak.
Tinggal puasa 2 hari tahun lepas dan 1 hari 2 tahun lepas, bayar 4 cupak.
Kesimpulannya, darabkan jumlah hari dengan jumlah tahun lalu (berasingan mengikut tahun) dan kemudian tambahkan kesemua tahun-tahun ini, maka dapatlah jumlah cupaknya.
Untuk mengetahui jumlah fidyah yang perlu anda jelaskan, sila rujuk kepada Baitulmal yang berdekatan.

Siapakah golongan yang wajib qadha dan membayar fidyah?

1.      Perempuan yang hamil atau ibu menyusukan anak yang berbuka puasa kerana khuatir berlaku mudarat pada kandungannya atau menjejaskan kesihatan bayinya.

2.      Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur. Ini adalah pandangan ulama-ulama Imam Syafie Rahimahullah.

3.      Orang yang lewat qadha puasa hingga datang bulan Ramadhan yang baru.


Apakah yang dimaksudkan dengan kaffarah?

Mengikut pendapat mazhab Imam Syafie, kaffarah bermaksud denda yang dikenakan terhadap sesiapa yang terbatal puasanya disebabkan bersetubuh pada siang hari Ramadhan.

Siapakah golongan yang diwajibkan kaffarah ke atasnya?

Terdapat satu golongan sahaja iaitu yang terbatal puasanya disebabkan bersetubuh di siang hari Ramadhan, perkara ini termasuk bagi suami isteri mahupun pasangan yang berzina. Pandangan Imam Bukhari dan mazhab Zahiri menetapkan kaffarah berlaku ke atas kedua-dua yang terlibat dalam persetubuhan. Adapun mengikut pendapat mazhab Imam Syafie, kaffarah hanya dikenakan ke atas si suami sahaja manakala si isteri hanya perlu mengqadhakan puasanya sahaja.

Bagi golongan yang sengaja membatalkan puasa dengan niat untuk bersetubuh selepasnya, juga dikenakan kaffarah mengikut pandangan mazhab Imam Syafie. Tetapi perkara sebegini  sangatlah tidak elok kerana seperti mempermain-mainkan agama apatah lagi dilakukan dalam bulan Ramadhan yang mulia.

Bagaimana untuk melaksanakan kaffarah?

Kaffarah hendaklah dilakukan salah satu secara tertib mengikut turutan di bawah (mengikut pendapat mazhab Imam Syafie):

    1.     Memerdekakan seorang hamba

    Sekiranya tidak mampu,
    2.      Berpuasa 2 bulan berturut-turut

    Sekiranya tidak mampu,
    3.      Memberi makan 60 rang miskin dengan makanan  yang mengenyangkan.Sebagaimana yang dirakam dalam satu hadis sohih,

Dari Abu Hurairah, Beliau berkata : Tatkala kami duduk disisi Nabi tiba-tiba datang kepadanya seorang laki-laki, dan dia berkata “Wahai Rasulullah binasa aku”, maka Beliau bertanya “kenapa engkau ?”, orang itu menjawab “Aku telah menyetubuhi istriku, padahal aku berpuasa”, dalam sebuah riwayah “Aku menyetubuhi keluargaku di bulan Ramadhan”, maka Rasulullah bersabda “Apakah engkau mendapatkan seeorang budak yang engkau bisa membebaskannya ?”, maka orang ini menjawab “Tidak ada”, Rasulullah bersabda “Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan secara berturut-turut?”, maka orang ini menjawab “Tidak”, Rasulullan bersabda “Apakah engkau mendapatkan pemberian makan kepada 60 orang miskin ?”, maka orang ini menjawab “Tidak”. Berkata Abu Hurairah “maka Nabi terdiam”, maka tatkala kami dalam keadaan yang demikian itu tiba-tiba didatangkan kepada Nabi dengan sebuah kantong (kantong yang terbuat dari pelepah kurma seukuran masuk didalamnya 15 sha’ dari sesuatu) yang padanya terdapat kurma. Kemudia Nabi bertanya “Mana orang yang bertanya tadi ?”, maka orang ini menjawab “Aku”, maka Nabi berkata “Ambillah ini lalu bersedekahlah dengannya”, orang ini berkata “Apakah atas orang yang lebih faqir daripadaku wahai Rasulullah ?, maka demi Allah tidak ada diantara dua kampungnya sebuah keluarga yang lebih faqir daripada keluargaku”, maka Nabi tertawa sampai terlihat gigi saingnya, kemudian Beliau bersabda “Berikanlah dia kepada keluargamu”.
(riwayat Bukhari no.6164)


Persoalan yang timbul, apakah yang dimaksudkan dengan 2 bulan berturut-turut?

Ini adalah pandangan semua ulamak dan fuqaha’ berdasarkan hadis nabi “syahraian mutatabi3in”. dan majority fuqaha’ mensyaratkan bulan Ramadhan serta hari-hari yang diharamkan puasa seperti aidilfitri dan aidiladha dan hari-hari tasyriq hendaklah tidak masuk dalam kiraan 2 bulan itu.

Ulamak-ulamak Hanafi dan Syafie berpendapat kiraan 2 bulan berturut-turut itu akan terbatal walaupun berbuka disebabkan sakit uzur kecuali disebabkan haid dan nifas.

Sekiranya jimak berlaku beberapa kali dalam satu hari maka suami dikenakan sekali kaffarah sahaja. Begitu juga bagi isteri walaupun berlaku jimak beberapa kali dalam satu hari dia wajib mengqadha'kan puasa. Sebaliknya jika jimak berlaku pada hari yang berlainan maka kaffarah yang dikenakan adalah mengikut bilangan hari. Contohnya jimak  dilakukan sebanyak 2 tetapi pada hari yang berlainan, maka suami wajib membayar 2 kali kaffarah, dan isteri wajib mengqadha' puasa dua hari.

Wallahua3lam.

Rujukan:
1.      Al-Quran
2.      Kitab Sahih Bukhari
3.      Kitabفقه العبادات لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  , keluaran دار الكتاب العلمية
4.      Kitab الجامع الأحكام الصيام  karangan as-Syeikh Mahmud Abd Latif ‘Uwaidah
5.      Fiqh Manhaji
6.      www.e-fatwa.gov.my
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | 100 Web Hosting